CARTRIDGE ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วาล์ว

Finotek มีวาล์วตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ที่มีชื่อว่าวาล์วแบบไม่มีวาล์ววาล์วแบบทิศทางเดียว มีขนาดของวาล์วตรวจสอบตลับหมึกตั้งแต่ขนาดตั้งแต่ 2mm ไปจนถึง 30mm โดยมีแรงกดเปิดหลายแบบ วาล์วตรวจสอบตลับหมึกเชื่อมต่อด้วยเกลียวแบบเกลียวสกรูและมีด้ายชนิดมาตรฐานจำนวนมาก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ valve check valve:
- วาล์วเช็คไฮดรอลิกคืออะไรและวิธีการทดสอบ >>
- ตลับหมึกวาล์วเรือน >>
- ช่องใส่ตลับบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนกระป๋อง >>