ตลับลูกปืน FLOW VALVE ผลิตภัณฑ์

Finotek นำเสนอวาล์วไหลของตลับหมึก Ares ที่ใช้สำหรับควบคุมหรือควบคุมอัตราการไหลในระบบไฮดรอลิกดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่าวาล์วปีกผีเสื้อ, ช่วงปรับไฮดรอลิไหลถูกควบคุมโดยการจัดการช่างหรือการดำเนินงานไฟฟ้า อัตราการไหลได้รับผลกระทบจากแรงดันที่แตกต่างกันในแต่ละด้านของวาล์วควบคุมการไหลของตลับ

บทนำและการทดสอบวาล์วควบคุมการไหลของตลับไฮดรอลิก:
- วาล์วควบคุมการไหลของไฮดรอลิกคืออะไรและวิธีทดสอบ >>
- วาล์วปีกผีเสื้อคืออะไร >>
- ตัวเรือนวาล์วตลับ >>
- ตลับวาล์วโพรงและเครื่องมือโพรง >>