ตลับลูกปืน FLOW VALVE ผลิตภัณฑ์

Finotek นำเสนอวาล์วไหลของตลับหมึก Ares ที่ใช้สำหรับควบคุมหรือควบคุมอัตราการไหลในระบบไฮดรอลิกดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่าวาล์วปีกผีเสื้อ, ช่วงปรับไฮดรอลิไหลถูกควบคุมโดยการจัดการช่างหรือการดำเนินงานไฟฟ้า อัตราการไหลได้รับผลกระทบจากแรงดันที่แตกต่างกันในแต่ละด้านของวาล์วควบคุมการไหลของตลับ

วาล์วควบคุมการไหลของตลับหมึกแบบไฮดรอลิกบทนำและการทดสอบ:
- วาล์วควบคุมการไหลด้วยไฮดรอลิกและวิธีทดสอบ >>
- วาล์วคันเร่งคืออะไร >>
- ตลับหมึกวาล์วเรือน >>
- ช่องใส่ตลับบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนกระป๋อง >>