CARTRIDGE ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วาล์ว

Finotek เสนอวาล์วตรวจสอบตลับหมึกนอกจากนี้ยังมีชื่อเป็นวาล์วที่ไม่ใช่ผลตอบแทนวาล์วทิศทางเดียว มีวาล์วตรวจสอบตลับหมึกขนาดต่างๆตั้งแต่ขนาด 2mm ถึง 30mm พร้อมแรงกดเปิดที่แตกต่างกันมากมาย วาล์วตรวจสอบตลับหมึกมีการเชื่อมต่อโดยเธรดประเภทการเชื่อมต่อสกรูในหัวข้อมาตรฐานหลายชนิดเป็นตัวเลือก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ valve check valve:
- วาล์วตรวจสอบไฮดรอลิกคืออะไรและวิธีทดสอบ >>
- ตัวเรือนวาล์วตลับ >>
- ตลับวาล์วโพรงและเครื่องมือโพรง >>