เครื่องช่วยหายใจวาล์วควบคุม - บรรเทาความดันตรวจสอบ On-Off ควบคุมการไหลหน่วยควบคุมไฮโดรลิคสำหรับค้อนขุดไฮดรอลิกต่างๆ

วาล์วควบคุมค้อนขุดใช้สำหรับควบคุมแรงดันไฮดรอลิกควบคุมไฮดรอลิกปิดเปิดซึ่งควบคุมความเร็วค้อนค้อนขุดและพลังงานตกตะลึงไฮดรอลิกติดตั้งแบรนด์ค้อนค้อนขุดสำหรับแบรนด์ใหม่หรือทดแทน